Netwerk

Tante Netty kent al heel veel mensen en organisaties. Maar we zijn altijd op zoek naar mensen met ideeën, social designers en kunstenaars met een visie, maatschappelijke partners met vragen en wethouders met een drang naar roze koeken.

Bij Tante Netty is het proces van uitwisseling, discussie, reframing en interactie middel én deel van het resultaat. Een klein kernteam spoort maatschappelijke vraagstukken op en zet deze om in opdrachten voor creatieve professionals. Dat kunnen ontwerpers, kunstenaars of (andere) makers zijn. Met begeleiding, coaching en goede PR geven we jonge creatieven exposure en een vliegende start. Voor de grote, complexere projecten vragen we makers die inmiddels hun sporen hebben verdiend. Het kernteam van Tante Netty zorgt voor afstemming tussen vraagstuk, participanten, samenwerkingspartners en creatieven.

We horen heel graag van je, hieronder zie je hoe Tante Netty te bereiken is.

Tot snel!