Over Tante Netty

Tante Netty spreekt de taal van de straat, maar ook die van de vergadertafel. We hebben het niet over problemen of tekortkomingen, maar denken in krachten en mogelijkheden. Social design start altijd bij de eindgebruiker. We maken grote, abstracte thema’s klein en persoonlijk en vertalen ze naar het dagelijks leven, de keukentafel of de straat. Eigenlijk werken we aan een andere manier van stadsontwikkeling: niet bovenlangs, via roadmaps en tekentafels, maar van onderop, op het niveau van buren en wijken. Door aan te sluiten bij wat er al is, streven we ernaar een duurzame verandering te bewerkstelligen. Met kunst en design als bindmiddel.MissieTante Netty staat voor social design en artistieke interventies met maatschappelijke impact. Beeldende kunst en design zijn tegelijkertijd doel én middel.VisieKunstenaars en ontwerpers zorgen voor een onverwacht perspectief op een situatie, leggen nieuwe verbanden, laten ongedachte mogelijkheden zien en creëren zo met hun verbeeldingskracht een nieuwe toekomst. We zijn ervan overtuigd dat artistieke en creatieve interventies een bijdrage kunnen leveren aan uitdagingen of ambities van gemeenschappen en dat ze de potentie van personen en groepen beter tot hun recht kunnen laten komen.UitgangspuntenPositieve insteek Mens centraalVerbinden straat-beleidDuurzame verandering
Tante Netty bestaat uit:zakelijke leiding:Saskia van de Wiel - 06-21227863saskia@tantenetty.nlcommunicatie: Rob van Kaam - 06-42152699rob@tantenetty.nlprojectleiding:Gaia van Egmond - gaia@tantenetty.nlAnnet Nooijen - annet@tantenetty.nlJesse Bleekrode - jesse@tantenetty.nl

Tante Netty was er nooit geweest zonder oprichters Dorien van den Hurk en Ties van de Werff.