8

Creaties door:
Joris van Midde / De Kwekerij
Sanneke Duijf


Mede mogelijk gemaakt door:


Loket Hagenkamp

Vraag
Vitalis, Lumens en WIJeindhoven wilden de behoefte van de wijk
Hagenkamp beter leren kennen, met als doel daar op de lange termijn, ieder vanuit hun eigen rol én samen met wijkbewoners, beter op in te kunnen spelen. Daarom riepen ze de hulp in van Tante Netty. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de wijk. Dit was een mooi moment om de temperatuur op te nemen en te bezien wat er gedaan
kan worden om de wijk prettiger te maken. Als creatieve hulptroepen schakelde Tante Netty theatermaker Joris van Midde van De Kwekerij en Sanneke Duijf in. Sanneke ontwikkelt creatieve methodes om mensen te bereiken, betrekken en te activeren.

Aanpak
Samen met Joris en Sanneke ontwikkelde Tante Netty 'Loket Hagenkamp', een mobiel loket voor pret, praat en wijze raad
waarin geëxperimenteerd werd met diverse creatieve manieren om
de dialoog aan te gaan met wijkbewoners. Handhappertjes om aparte vragen te stellen, vreemde machines om verborgen verlangens te achterhalen, brievenpost om wijkbewoners te verbinden en als klap op de vuurpijl een heuse bustour. Tijdens deze tour werden opgehaalde verhalen verteld en konden de reizigers hun buurtbewoners in het wild spotten.

Resultaat
Mensen reageerden positief op de manier van vragen stellen en vonden het leuk om mee te doen. Dat gold zowel voor bewoners van Vitalis als voor bijvoorbeeld de kinderen en ouders op het schoolplein. De werkwijze zorgde voor een ontspannen, licht absurdistische sfeer, die mensen even uit hun evenwicht bracht maar niet als oncomfortabel ervaren werd. Over het algemeen zijn bewoners tevreden met hun wijk. Er moest dan ook goed doorgevraagd worden om de problemen en wensen van bewoners te achterhalen. De opmerkingen die mensen vervolgens plaatsen waren heel divers. De creatieve en verbindende werkwijze zorgde er niet alleen voor dat de professionals met wijkbewoners kennis konden maken, maar ook andersom.

PROJECTEN

VAN BOVENAF
Groen Geluk
Benksie in Vlokhoven
Woensel Supertoll!
Potje Buurtbal
Benksie in Woensel West
Eindhoof je mee?
Vogel Vastgoed
Street Poetry
Pst...Een brief!
Benksie in het Henri Dunantpark